BERITA

PENGUMUMAN

ojk
pedia.

margin

margin (perbankan) (net interest margin).

Agenda